Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie

Historia szkoły

Czcionka:

Dnia 7 kwietnia 1904 roku została utworzona Królewska Szkoła Realna (Königliche Realschule) z trzema klasami w budynku byłej prywatnej wyższej szkoły dla chłopców. Dla potrzeb szkoły w październiku tego roku rozpoczęto budowę nowego budynku, którego architekturę dostosowano do dominującego w Gniewie stylu gotyckiego. Wykonawcami byli: F. Schultz i projektant E. Obuch. Dnia 17 października 1905 roku dyrektor Max Rosbund przyjął budynek w użytkowanie, natomiast 23 października dokonano uroczystego poświęcenia szkoły. Następnie rozpoczęto prace przy budowie sali gimnastycznej i budynku mieszkalnego dla dyrektora. Całość wraz z boiskiem i ogrodem szkolnym została ogrodzona płotem.

Dnia 27 stycznia 1920 roku do Gniewu wkroczyły wojska polskie. Po przyłączeniu miasta do Polski, 4 lutego 1920 roku nastąpiło protokolarne przekazanie szkoły przez jej dyrektora księdzu wikaremu Alojzemu Karczyńskiemu z Gniewu, upoważnionemu przedstawicielowi władzy polskiej. Już 15 kwietnia 1920 roku szkoła rozpoczęła działalność, przyjmując oficjalną nazwę: Polska Państwowa Szkoła Realna. Jej dyrektorem został Maurycy Godowski. Władze szkolne i miejskie podejmowały działania mające na celu poprawę wyposażenia szkoły i przygotowanie kadry pedagogicznej.

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dnia 27 maja 1921 roku przekształciło dotychczasowy matematyczno-przyrodniczy profil szkoły realnej na humanistyczny z nazwą progimnazjum, tj. gimnazjum sześcioklasowe. Szkoła otrzymała oficjalną nazwę: Państwowe Progimnazjum Humanistyczno-Koedukacyjne. Kolejne zmiany organizacyjne miały miejsce w roku 1932, kiedy to w wyniku tzw. "Ustawy Jędrzejowiczowskiej" gniewskie progimnazjum zostało przekształcone w czteroletnie gimnazjum nowego typu pod nazwą: Państwowe Gimnazjum w Gniewie. W tym okresie młodzież uczyła się następujących przedmiotów: religii, języka polskiego, języka łacińskiego, języka francuskiego, języka niemieckiego, historii, geografii, przyrodoznawstwa, fizyki z chemią, rysunków, robót ręcznych, ćwiczeń cielesnych, śpiewu. Ze względu na trudności finansowe 15 czerwca 1935 roku gimnazjum zostało zlikwidowane.

W budynku po zlikwidowanym liceum 1 września 1955 roku utworzono Szkołę Podstawową nr 2, której kierownikiem pozostał I. Jaciubek. W szkole pracowało 7 nauczycieli w 8 oddziałach. W 1960 roku kształciło się tu około 400 uczniów. Stopniowo poprawiało się też wyposażenie szkoły w sprzęty i pomoce. W czerwcu 1967 roku po kolejnej reformie mury szkoły opuścili pierwsi ośmioklasiści. Od sierpnia 1968 roku szkołą kierowała Rozalia Izba. W kolejnym roku uruchomiono świetlicę szkolną. Liczba uczniów rosła. W tym okresie w budynku kształciło się niespełna 600 osób.Rok szkolny 1972/73 przyniósł następne zmiany organizacyjne. W Gniewie utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną, mieszczącą się w dwóch budynkach. Pracą dydaktyczną w budynku byłej SP nr 2 kierowała w latach: 1973-75 Rozalia Izba, natomiast w okresie: 1975-78 - Wiesław Krasiński.W tym czasie funkcjonowały tu klasy I - V w blisko 20 oddziałach. W 1974 roku uruchomiono klasę specjalną. Natomiast od roku szkolnego 1978/79 powołaną pełną ośmioklasową szkołę o oficjalnej nazwie: Zbiorcza Szkoła Gminna Szkoła Podstawowa nr 2. Jej dyrektorem został Fryderyk Kapinos. W szkole przeprowadzono niezbędne remonty, zakupiono nowe pomoce i sprzęty. W roku 1984 likwidacji uległa Zbiorcza Szkoła Gminna, w wyniku czego Szkoła Podstawowa nr 2 stała się samodzielną placówką oświatową.

Od roku szkolnego 1990/91 po niemal trzydziestu latach przerwy do szkoły powróciła nauka religii. Po przejściu F. Kapinosa na emeryturę stanowisko dyrektora szkoły zajął Bogdan Badziong. Od stycznia 1993 roku szkoła stała się samodzielną jednostką budżetową państwa podległą Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Natomiast dnia 1 stycznia 1996 roku obowiązki organu prowadzącego przejęła Gmina Gniew.

Z dniem 1 września 1999 roku zostało tu powołane Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera. W okresie przejściowym równocześnie funkcjonowało kilka oddziałów szkoły podstawowej. Po odejściu Bogdana Badzionga funkcję dyrektora w roku szkolnym 2001/2002 przejął Ryszard Ruda. W latach 2002-2011 dyrektorem gimnazjum była Marlena Kisielewska-Gojke.
W roku szkolnym 2011/2012 funkcję dyrektora w naszej szkole pełniła Anetta Budzińska-Ziółkowska.
Od roku szkolnego 2012/2013 funkcję dyrektora pełni Ewa Grudzińska, zaś funkcję wicedyrektora Regina Gappa.
Z dniem 1 września 2017 roku została powołana tu Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera.

Grono pedagogiczne

 

ZOSTAŃ SPONSOREM SP2

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

64834600050000172030000002

INFORMACJA

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl

Zegar


SZKOŁA PATRIOTYZMU

RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ

Sponsorzy

Uczestniczymy

 

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2