Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie

AKTUALNOŚCI:

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Utworzono dnia 13.01.2021

Dyrektor SP 2 w Gniewie informuje, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS nadal zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych uczniowie pracują w formie nauki zdalnej.

Organizacja pracy:

  1. Nauka zdalna odbywać się będzie zgodnie z planem lekcji.

  2. W czasie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele pracują przy wykorzystaniu następujących narzędzi:
    - Office 365 (Teams) – forma prowadzenia zajęć dydaktycznych;
    - Librus – sprawdzanie obecności, przekazywanie rodzicom uwag.

Dyrektor przypomina godziny rozpoczęcia poszczególnych lekcji:
1. 08:00
2. 08:55
3. 09:50
4. 10:45
5. 11:50
6. 12:45
7. 13:40
8. 14:30

Rodziców i uczniów prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Uczniowie klas I-III od 18 stycznia 2021 roku rozpoczynają naukę w formie stacjonarnej zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii -dokument w załączeniu. Rodziców uczniów klas I-III proszę o zapoznanie się z jego treścią (procedury zostały zmodyfikowane, szczególnie w zakresie wydawania uczniom posiłków).

Dyrektor jednocześnie informuje, że z powodu nieobecności pracownika od 18 do 22 stycznia 2021 roku będzie nieczynna stołówka szkolna.

Dyrektor SP2 w Gniewie Ewa Grudzińska

czytaj dalej na temat: KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

HANDEL LUDŹMI

Utworzono dnia 11.01.2021

Polecamy zapoznanie się i korzystanie z materiałów informacyjnych dotyczących „Handlu ludźmi w Polsce i Unii Europejskiej”. Wewnątrz znajdują się między innymi podstawowe informacje i dane obrazujące skalę handlu ludźmi w Polsce i UE, regulacje prawne, informacje o systemie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi w tym również o systemie wsparcia ofiar.Poradniki zawierają również informacje o możliwościach uzyskania pomocy przez osoby, które znalazły się w sytuacji ofiary handlu ludźmi oraz podpowiedzi pomagające rozpoznać sytuacje, które mogą być związane z przestępstwem handlu ludźmi i odpowiednio na nie zareagować.

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX w. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Począwszy od 2006 roku minister właściwy do spraw wewnętrznych zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań dotyczących wsparcia i ochrony ofiar. Od tego czasu realizowany jest „Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi” przeznaczony dla cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Program ten od 2010 roku stanowi element działań Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK).

Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim: identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, opieka nad cudzoziemcami włączonymi do „Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”, a także poradnictwo prewencyjne oraz udzielanie konsultacji dla instytucji i organizacji. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

Kontakt do KCIK         

telefon: 022 628 01 20     e-mail: info@kcik.pl

 

czytaj dalej na temat: HANDEL LUDŹMI

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

Utworzono dnia 02.01.2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Tegoroczne ferie zimowe będą zupełnie inne niż w poprzednich latach. Proszę przypomnijcie swoim dzieciom o obowiązujących zasad ,a Wy uczniowie starajcie się je przestrzegać.

Rekomenduje się, aby w czasie zimowego wypoczynku uczniowie pozostali blisko swoich miejscowości zamieszkania, należy bowiem ograniczać zwiększoną mobilność w tym okresie, przez co zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W trakcie ferii obowiązywać będzie także zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 

Aby dobrze spędzić zimowy czas wolny pamiętaj o zachowaniu niżej wymienionych zasad:

1.Stosuj się do obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-Covid 19.
2. Spędzając czas w domu, nie siedź długo przed monitorem komputera. Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w świecie wirtualnym.
3. Nie podawaj osobom nieznajomym lub tym chwilowo poznanym w Internecie swojego adresu zamieszkania.
4. Nie rozmawiaj z obcymi i nie wpuszczaj ich do domu.
5. Nie bierz od nieznajomych słodyczy.
6. Nie wsiadaj do samochodów osób nieznajomych.
7. Unikaj kontaktu z bezpańskimi zwierzętami.
8. Zawsze wybieraj bezpieczne miejsce do zabawy.
9. Wracaj o stałej porze do domu. Zawsze bądź w kontakcie ze znaną Ci osobą dorosłą (babcią, dziadkiem, rodzicami itp.).
10. Nie oddalaj się od miejsca zamieszkania bez wiedzy i zgody rodziców.
11. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu dróg lub zbiorników z wodą.
12. Nie doczepiaj sanek do samochodów.
13. Nie łącz mokrego śniegu z kawałkami lodu czy kamieniami oraz nie celuj w twarz drugiej osoby.
14. Nie rzucaj śnieżkami w samochody.
15. Na łyżwach możesz jeździć jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.
16. Nie ślizgaj się po zamarzniętych stawach czy rzekach.
17. Nie strącaj zwisających z dachów sopli.

Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami. Jednak zawsze dbajcie o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmujcie działań zagrażających życiu lub zdrowiu. Odpocznijcie, nabierzcie sił i motywacji do dalszej nauki.

M. Chojnacka

 

czytaj dalej na temat: BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

Konkurs "Moja Ulubiona Piosenka Świąteczna" rozstrzygnięty!

Utworzono dnia 21.12.2020

 

Wyniki konkursu "Moja Ulubiona Piosenka Świąteczna" organizowanego przez GOK GNIEW.
Jury wyłoniło zwycięzców w każdej kategorii:
Kategoria I (od 3 do 9 lat)
Miejsce II Aleksandra Konieczna z kl. IVa

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE otrzymała:
Oliwia Bonin z kl. Ia

K. Puczyńska

Wyniki konkursu "Moja Ulubiona Piosenka Świąteczna" organizowanego przez GOK GNIEW.
Jury wyłoniło zwycięzców w każdej kategorii:
Kategoria I (od 3 do 9 lat)

czytaj dalej na temat: Konkurs "Moja Ulubiona Piosenka Świąteczna" rozstrzygnięty!

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Utworzono dnia 21.12.2020

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu i Wam Drodzy Uczniowie życzyć przede wszystkim zdrowia oraz zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Życzą Dyrektor i Grono Pedagogiczne

czytaj dalej na temat: ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O ŚW. MIKOŁAJU

Utworzono dnia 03.12.2020

Święty Mikołaj w swoim czerwonym stroju z workiem pełnym prezentów - tak Mikołaja wyobrażają sobie dzieci, co roku z utęsknieniem czekając na jego odwiedziny i prezenty, które ze sobą niesie. Wizerunek Świętego Mikołaja niewiele ma wspólnego ze starożytnym biskupem Myry, czczonym zarówno przez katolików, jak i prawosławnych. Czego nie wiesz o świętym Mikołaju? Sprawdź! 

1. Greckie imię Mikołaj (Nikolaos) oznacza "zwycięzca ludu" (lub zwycięski lud)

Ma ono odpowiedniki we wszystkich językach narodów chrześcijańskich, np. angielski i francuski Nicolas, niemiecki Niklas, Klaus, holenderski Niklaas, Claas, czeski i słowacki Mikuláš, węgierski Miklós i wiele innych.

2. Mikołaj urodził się prawdopodobnie ok. 270 r. n.e.

Najprawdopodobniej przyszedł na świat r. w Licji, w miejscowości Patara (południowe wybrzeże Azji Mniejszej). Był jedynym dzieckiem zamożnego małżeństwa chrześcijańskiego. Zmarł, jak mówi tradycja, 6 grudnia między rokiem 345 a 352 r. w wieku prawie 70 lat. Podobno w chwili jego śmierci ukazały się anioły i rozbrzmiały chóry anielskie.

 3. Od młodości wyróżniał się pobożnością i był bardzo wrażliwy na ludzkie nieszczęścia

Po śmierci rodziców dzielił się chętnie swoim majątkiem z biednymi. Gdy dowiedział się, że trzy córki ubogiego mieszkańca miasta nie mogą wyjść za mąż, gdyż ich ojca nie stać na posag, podrzucił im ukradkiem większą sumę pieniędzy. Tę przypowieść wykorzystał Dante w "Boskiej komedii".

4. Patronuje wielu miejscom

 Relikwie z Myry przywieźli 9 maja w 1087 r. do włoskiego Bari tamtejsi marynarze, chroniąc je przed muzułmanami, którzy podbili biskupią stolicę św. Mikołaja. Pamiątkę tego dnia odnotowano także w kalendarzach jako wspomnienie świętego. Wkrótce św. Mikołaj stał się patronem Bari. Św. Mikołaj jest patronem bardzo wielu miejsc: miast, regionów i krajów.

 5. I jest patronem bardzo wielu osób i zawodów

Św. Mikołaj jest patronem dziewcząt pragnących wyjść za mąż, kobiet chcących urodzić dziecko, noworodków, ludzi morza, flisaków, dokerów, kupców, młynarzy, pasterzy, rybaków, piekarzy, rzeźników, krawców, tkaczy, podróżnych i pielgrzymów, więźniów, adwokatów, notariuszy, handlarzy winem i zbożem, właścicieli i żebraków.

 6. Wokół postaci św. Mikołaja narosło wiele legend

Najstarszy pisemny dowód oddawania czci biskupowi z Miry to tzw. "Praxis de stratelatis" - legenda o cudownym uratowaniu trzech namiestników, niesłusznie skazanych na karę śmierci przez cesarza Konstantyna Wielkiego (306-37). Bardzo popularna była też legenda, jak to Mikołaj swoją modlitwą uratował od niechybnego utonięcia rybaków w czasie gwałtownej burzy. Dlatego czczony jest on także jako patron marynarzy i rybaków.

 7. W Polsce są setki kościołów pod jego wezwaniem

W Polsce św. Mikołaj był również bardzo popularny. Pod jego wezwaniem jest 327 kościołów, w tym trzy katedry: w Elblągu, Kaliszu i Bielsku-Białej. Najokazalsze kościoły św. Mikołaja znajdują się w Gdańsku i Elblągu. Natomiast największe polskie sanktuarium ku czci tego świętego mieści się w Pierśćcu koło Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim. Pierwszą poświęconą mu kaplicę zbudowano tam już w XIV w. Szczególną czcią otaczana jest cudowna figura św. Mikołaja, przy której wierni od lat wypraszają łaski zdrowia dla siebie i bliskich. Jest też patronem naszego gniewskiego kościoła.

 8. Zwyczaj wręczania dzieciom prezentów powstał w średniowieczu

Zapoczątkowało go udzielanie stypendiów i zapomóg przez szkoły mające za patrona św. Mikołaja. Z upływem lat zwyczaj ten przekształcił się w obdarowywanie prezentami dzieci, a także wszystkich członków rodzin. Co najmniej od XV w. istniał zwyczaj budowania "łódeczek św. Mikołaja", w które święty miał składać prezenty. Z czasem łódeczki zastąpiły buty i skarpety, lub - w regionach protestanckich - adwentowe talerze z darami.

M. Chojnacka

 

 

czytaj dalej na temat: 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O ŚW. MIKOŁAJU

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

Utworzono dnia 26.11.2020

Do biblioteki szkolnej zakupiono piękne, kolorowe książeczki dla naszych najmłodszych czytelników. Są wśród nich bajeczki z serii "Zaopiekuj się mną", "Sowie czary", czy "Czytam sobie". Wszystkie książeczki czekają na Was Drodzy Uczniowie!

R. Górnik

 

 

 

czytaj dalej na temat: NOWOŚCI W BIBLIOTECE

Przyjazna profilaktyka - ebook dla rodziców

Utworzono dnia 25.11.2020

Drodzy Rodzice! Zespół Przyjaznej Profilaktyki przygotował dla Was poradnik w formie ebooka. Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi w nim materiałami.

M. Chojnacka

czytaj dalej na temat: Przyjazna profilaktyka - ebook dla rodziców

Przyjazna profilaktyka - materiały dla dzieci i młodzieży

Utworzono dnia 25.11.2020

Drodzy Uczniowie! Zespól Przyjaznej Profilaktyki przygotował dla Was kilka ciekawych historyjek, scenek i ilustracji. Być może znajdziecie wśród nich takie, które i Wam się przydarzyły. Warto o nich porozmawiać z rodzicami, do czego serdecznie Was zachęcam. Warto rozmawiać z najbliższymi o wszystkim co Was niepokoi i stresuje, ale też i o tym, co Was rozśmiesza i sprawia radość. Mam nadzieję, że zamieszczone materiały dostarczą Wam i Waszym rodzicom wielu ciekawych tematów do wspólnych rozmów.

M. Chojnacka

czytaj dalej na temat: Przyjazna profilaktyka - materiały dla dzieci i młodzieży

ZOSTAŃ SPONSOREM SP2

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

64834600050000172030000002

****************************

STOWARZYSZENIE DWÓJKOFANI

10 2030 0045 1110 0000 0236 2360

INFORMACJA

Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl

Zegar


SZKOŁA PATRIOTYZMU

RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ

Lip dub SP2

Sponsorzy

Uczestniczymy

 

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4